Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

// // 1 comment

Kết hợp các assemblies sử dụng ILMerge

Trong quá trình bạn làm các dự án, với các ứng dụng nhỏ mà bạn cần quá nhiều file thư viện *.dll hỗ trợ thì việc vận chuyển (tính lưu động) không cao. Ví dụ 1 chương trình nghe nhạc chơi định dạng flash (*.swf), có tới 2 file Interop đi theo nó. Vì thế, với công cụ ILMerge do Microsoft đưa ra, hỗ trợ cho việc kết hợp các assemblies lại với nhau.

kết hợp assemblies sử dụng ILMerge

ILMerge là gì?

ILMerge là một tiện ích được cung cấp bởi Microsoft cho phép một bộ các assembly để được kết hợp thành một tập tin. Điều này có thể được sử dụng để hợp nhất một tập tin thực thi với sự hỗ trợ các thư viện (DLLs) liên kết động, để có thể cho phép bạn phân phối một chương trình có khả năng chạy thành một tập tin (kiểu như portable). Nó cũng có thể được sử dụng để đơn giản hóa các thư viện lớn có thể bao gồm nhiều thư viện liên kết động (DLLs) cần phải được tham khảo từ các dự án mà chúng ta sử dụng chúng.

Dựa trên ILMerge từ tiện ích làm việc với cửa sổ dòng lệnh (command line) thì mình đã phát triển nó nên ứng dụng windows form dễ dàng cho việc sử dụng với các câu lệnh cơ bản thường dùng (rất là tiện nếu ứng dụng của chúng ta có quá nhiều các thư viện đi theo nó).

Giao diện làm việc của chương trình

ILMerge

Bạn lưu ý khi sử dụng chương trình, Primary assembly là assembly chính và các assembly khác được kết hợp vào nó. Vì thế chỉ có 1 primary assembly duy nhất.

Không chỉ thế, bạn vẫn có thể sử dụng các câu lệnh nâng cao bởi các dòng lệnh (command line) mà Microsoft cung cấp sẵn cho bạn.


Mời bạn download về dùng thử.

Cũng không quan trọng là assemblies được viết trên ngôn ngữ nào: C#, VB.NET,... chỉ cần biết nó là sản phẩm của dot Net là OK.

Bạn có thể xem qua và hiểu về công cụ ILMerge trên diễn đàn vi-vn.com để biết hơn về nó, tại địa chỉ: http://forum.vi-vn.com/forum/Topic1418-15-1.aspx