// // Leave a Comment

Yahoo! Get Avatar

Avatar là hình đại diện của mỗi người trong Yahoo Messenger. Thấy avatar của bạn chat đẹp và bạn “kết” avatar của người bạn ấy trong nhưng không biết làm cách nào để có được avatar này. Bạn cũng không thích xin avatar của người đó. Bạn có thể lấy nó ngay tại đây.


Get Yahoo Avatar
Yahoo! ID
Định dạng


Bằng cách điền vào tên nick cần lấy avatar, chọn kiểu ảnh lưu trữ, click Get avatar để lấy avatar, click phải chuột chọn save image as...


0 comments: