Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

// // 1 comment

Key Logger C# .NET - Creating the Project

Lời nói đầu: Tìm hiểu cách một chương trình keylogger đơn giản với sự giúp đỡ của C # và NET Framework. Chương trình mẫu trong bài viết sẽ lưu lại toàn bộ các phím được gõ từ người dùng, tất các sẽ được lưu lại vào một tập tin và định kỳ gửi vào một hòm mail cho bạn.

Mở đầu
Keylogger là cái gì? Keystroke logging(thường được gọi là key logging) là một phương pháp thu giữ và ghi lại các tổ hợp phím của người sử dụng máy tính. Key logging có thể có ích để xác định nguồn gốc của những sai sót trong hệ thống máy tính, để nghiên cứu cách người dùng tương tác và tiếp cận với hệ thống, và đôi khi được sử dụng để đo năng suất hoạt động của nhân viên văn phòng (một ứng dụng tuyệt vời phải không?) về một nhiệm vụ nhất định. Hệ thống như vậy cũng rất hữu ích cho việc thực thi pháp luật và công việc gián điệp
- Ví dụ, cung cấp một phương tiện để có thể lấy được mật khẩu hoặc khoá mật mã, vượt qua được các biện pháp an ninh khác.
Điều đó là đủ, let's get to work!

Creating the Project
Trước tiên, mở Visual Studio. Và tạo một project mới và chọn project Console Application. Bạn có thể đặt tên cho nó là "Keylogger" hay bất cứ cái gì mà bạn muốn.
Đánh dấu vào "Create directory for solution" nếu nó chưa được chọn. Và click OK để hoàn tất.
Visual Studio sẽ tạo cho bạn các đoạn mã cần thiết. Bây giờ, click File > Save all để lưu tất cả các tập tin dự án của bạn.
Vào "Project" trên dải trình đơn click "Keylogger Properties...". Ứng dụng này không đòi hỏi một giao diện người dùng.
Trên tab "Appliction", chọn "Windows Application" là đầu ra (ouput). Việc làm này sẽ ẩn đi giao diện điều khiển trong khi ứng dụng được thực thi.
Một điều quan trọng khác, đi tới tab "Project" trong Visual studio, chọn "Add reference.." để tham chiếu tới thư viện "System.Windows.Forms". Chúng ta cần nó cho việc nhận diện các tổ hợp phím.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ khởi chạy con Keylogger cùng với hệ thống.

Phần 1: Creating the Project
Phần 2: Running the Key Logger
Phần 3: Got Mail
Phần 4: Intercepting Keystrokes
Phần 5: The HookCallback Method
Phần 6: API Methods
Phần 7: Possible Errors

1 comments:

Lim blog nói...

keylogger dang so that