Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

// // Leave a Comment

Firefox Add-ons

Add-ons for Firefox Firefox


Chặn popup cho firefox, tuyệt vời luôn, cài đặt ngay


Gmail ư, cũng hay đấy nhỉ, cài đặt ngay
http://www.longfocus.com/firefox/gmanager/


- Cài đặt ngay

Fireshot, công cụ lưu lại dưới dạng hình ảnh toàn bộ trang web hoặc một phần, cài đặt ngay


- Hoặc, chỉ đơn giản với

Pearl Crescent Page Saver Basic Cài đặt ngay


- Download all them, trình download tích hợp trên firefox.
Dr.Web anti-virus link checker :: Add-ons for Firefox

SQLite Manager :: Add-ons for Firefox
FlashGot - Best Firefox Download Manager Integration - get it!

Save Complete :: Tiện ích (Addon) Firefox

- Google toolbar, Các tiện ích từ google. tải về

Hình ảnh Xem trước của Flagfox Flagfox


Hiển thị một lá cờ cho biết địa điểm máy chủ của trang web đang vào và cung cấp truy cập nhanh đến thông tin máy chủ và địa điểm chi tiết.

Hình ảnh Xem trước của Adblock Plus Adblock Plus


Khó chịu với những quảng cáo trên internet vì chúng thường mất nhiều thời gian để tải hơn bất cứ thứ gì khác? Hãy cài Adblock Plus ngay để loại bỏ chúng.

Firebug 1.5Adobe Flash Player Logo Adobe Flash Player 10ColorZilla 2.0.2 Advanced Eyedropper, ColorPicker, Page Zoomer and other colorful goodies... cài đặt ngay

Web Deverloper

- Tiện ích hỗ trợ lập trình viên thiết kế web một cách hoàn thiện, cài đặt ngayVideo DownloadHelper

The easy way to download and convert Web videos from hundreds of... cài đặt ngay

Download Statusbar

View and manage downloads from a tidy statusbar - without the... cài đặt ngay

 As you probably know the fewer sites you allow to install software on your PC, the more productive and safer your browsing will be.
The only site you should have in your whitelist for addons installation is addons.mozilla.org (as it happens for an "out of the box" Firefox). Therefore the link below points to the trusted NoScript download on addons.mozilla.org.

Mozilla Archive Format (with Faithful Save) 0.19.7___Cài đặt ngay

0 comments: