Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

// // Leave a Comment

Acronis Disk Director Suite 10 Bootable ISOAcronis Disk Director Suite 10 Bootable ISO

Acronis Disk Director Suite là sản phẩm của hãng Acronis, các bạn đã từng biết đến Acronis True Image với giao diện làm việc những tính năng vượt trội Norton Ghost, thì nay với Acronis Disk Director Suite cũng xứng đáng qua mặt Partition Magic 8.05.


Làm việc hoàn toàn trong môi trường PE trước khi vào window, giao diện bắt mắt y như trong windows, vì vậy nếu máy không có MS-DOS để sử dụng Partition Magic 8.05 thì Acronis Disk Director Suite là sự thay thế hoàn hảo nhất.

Acronis Disk Director Suite v10 là phiên bản mới nhất hiện nay, bao gồm những tính năng sau:

1. Wizard:

Dành cho các bạn mới quen lần đầu với phân vùng, biết cách làm qua hướng dẫn từng bước thật dễ dàng như create partition ( tạo ra một phân vùng mới ); increase free space ( tạo thêm khoảng trống giữ các ổ đĩa ) , copy ( chép phân vùng này qua một nơi khác ) recover partition ( phục hồi phân vùng nào mà bạn lỡ xoá nhầm ).

2. Operations (tác vụ): gồm có : copy( chép phân vùng ); move ( di chuyển đi nơi khác ) ; resize ( thay đổi kích thước của phân vùng); change label ( đổi tên ổ đĩa ), format, delete( xoá ), check ( kiểm tra liệu ổ đĩa này có bad link hay không: quan trọng để khỏi hư ngưng đột ngột; defragment ( chống phân mảnh) , properties ( đặc tính từng ổ đĩa )

3. Advanced ( cao cấp ):

Gồm có change drive letter( đổi ngay chữ ổ đĩa và bạn khỏi phải vào Windows Explorer hoặc Disk management); convert ( chuyển đổi qua lại giữa FAT 32 hay NTFS); hide ( giấu đi ổ đĩa khi có 2 hệ điều hành trong 1 ổ đĩa ); change cluster size ( để giảm bớt khoảng trống phí phạm trên ổ đĩa ); change type ( đổi qua các dạng khác ngoài NTFS..); Edit ( kèm thêm Acronis Disk Editor rất mạnh , khá nguy hiểm chỉ dành dành cho các bạn thật chuyên nghiệp, nếu là dân không chuyên xin đừng rớ vào đây nhé ) .

4. Boot media builder:

Giúp bạn làm đĩa cứu hộ tự boot khả năng chạy hoàn toàn trong môi trường PE (preinstallation environtment) hiện đại mà không phải là MS-DOS như PM805 với một giao diện cực đẹp y hệt như trong windows .

Bạn có thể chọn làm phần cứu hộ là bằng nhiều đĩa mềm hay chỉ 1 đĩa CD, CDRW . Nhưng theo ý riêng của tôi bạn không bao giờ nên chọn làm bằng các đĩa mềm vì cần quá nhiều trên 10 đĩa (15MB) nếu lỡ hư 1 đĩa thì mệt không còn cứu hộ gì được.

5. Details:

Phần này cho bạn biết chi tiết của từng ổ đĩa đã sử dụng bao nhiêu rồi (used space) và còn trống bao nhiêu ( free space ).6. Bà con download chương trình tại đây: http://www.mediafire.com/ Acronis Disk Director Suite 10 Bootable ISO
 
Information:

Acronis Disk Director Suite 10.0 is a comprehensive workstation partition and disk management suite that combines a number of previous Acronis products into one solution:

Acronis Partition Expert allows you to resize, move, copy, split, and merge partitions without losing your data
Acronis Partition Expert allows you to resize, move, copy, split, and merge partitions without losing your data
Acronis OS Selector is a multi-boot software utility that allows you to install multiple operating systems on your PC

Acronis OS Selector is a multi-boot software utility that allows you to install multiple operating systems on your PC
Acronis Recovery Expert allows you to recover accidentally lost or deleted partitions

Acronis Recovery Expert allows you to recover accidentally lost or deleted partitions
Acronis Disk Editor is a disk drive repair tool that allows you to perform advanced operations on your hard disk drive, such as restoration of boot records and hexadecimal editing

Acronis Disk Editor is a disk drive repair tool that allows you to perform advanced operations on your hard disk drive, such as restoration of boot records and hexadecimal editing

Acronis Disk Director Suite is the ideal tool in the combination with Acronis True Image backup. Here's how you can take advantage of these two products together:

* Create individual partitions for your system and your data using Acronis Disk Director Suite.
* Image your system partition using Acronis True Image only before applying system changes, such as installing new software and the like.
* And make scheduled data backups from your data partition by selecting specific files you need to backup.
* Thus, using the combination of two great Acronis products you will always have an image of your system and backup of your data. This will greatly save you time and reduce your storage requirements.


Acronis Disk Director Suite 10.0 adds new key features making it easier than ever before to modify your partition structure and boot new operating systems.
New! Split partitions — Split one partition into two and leave your data intact

New! Split partitions — Split one partition into two and leave your data intact
New! Merge partitions — Merge two partitions into one and leave your data untouched, even if file systems on the partitions are different

New! Merge partitions — Merge two partitions into one and leave your data untouched, even if file systems on the partitions are different
New! Explore partitions — Window's like explorer interface to view partition data before performing partitioning operations

New! Explore partitions — Windows-like explorer interface to view partition data before performing partitioning operations
New! Boot from an additional hard disk drive — Select the hard disk drive you want to boot from

New! Boot from an additional hard disk drive — Select the hard disk drive you want to boot from
New! Boot from CD/DVD — Insert a bootable CD/DVD and it will automatically be detected and displayed as a boot option by Acronis OS Selector

New! Boot from CD/DVD — Insert a bootable CD/DVD and it will automatically be detected and displayed as a boot option by Acronis OS Selector
New! Automatic operating system detection — Find inadvertently deleted operating systems with the Acronis OS Selector detection tool

New! Automatic operating system detection — Detect operating systems that became unbootable due to some accidental reasons with the Acronis OS Selector detection tool

System requirements

* A PC-compatible computer with a Pentium or similar CPU
* 128 MB RAM
* A floppy or a CD-RW/DVD-RW drive
* A mouse (recommended)


Supported operating systems

* Windows 98 SE
* Windows Me
* Windows NT 4.0 Workstation SP 6
* Windows 2000 Professional SP 4
* Windows XP SP 2
* Windows Vista

To Install:

Simply burn this iso to a cd! I know if you open the iso with winrar it tells you it will be 0 bytes extracted, and even after it is burnt onto a cd it shows up as nothing on it, but 50mb used. Despite this it still works, my guess is that the files are just hidden for some reason.

Once you have burnt it onto a cd, make sure your computer is set to boot from cd first and then pop in the cd and reboot your pc.
Use a program like nero, or imgburn.

Note this cant be run from windows, only by booting into it. However, you can still run it by booting into it on a pc with windows installed.

0 comments: