Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

// // Leave a Comment

Phân tích thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng

Qui trình phát triển phần mềm là 1 “công thức” cho việc phát triển một phần mềm, nó nói với deverloper là các công đoạn để phát triển một phần mềm như thế nào. Ví dụ về qui trình: ví như qui trình nấu cơm:vo gạo -> đổ nước vào nồi vừa đủ -> mang vào nồi cắm điện và bật nút xuống trạng thái cook -> cơm chin -> ăn cơm.
Vậy vì sao khi làm phần mềm đòi hỏi phải có qui trình. Qui trình là sản phẩm công sức của trí tuệ và kinh nghiệm thực tế của người đi trước hay của bản thân cá nhân mình. Qui trình nói lên từng bước tiến hành nó phải làm như thế nào ở bước này và bước kế tiếp.
Có rất nhiều qui trình phát triển phần mềm, tùy theo từng phần mềm mà áp dụng các qui trình khác nhau nhưng căn bản nhất vẫn là qui trình thác nước(đây là một mô hình được coi là cổ điển, nó có mặt trong tất cả các mô hình phát triển phần mềm.). có thể tham khảo thêm một số qui trình như: Qui trình xoắn ốc, Qui trình Prototype …
ở đây là qui trình thác nước đã được cải tiến(có sự quay lại.)
1. Giai đoạn khảo sát hiện trạng.
Đây là giai đoạn đầu tiên nhất trong quá trình phát triển phần mềm, nó cho biết hiện trạng bài toán như thế nào. Ví như hiện trạng về mô hình tổ chức, hiện trạng về các nghiệp vụ, hiện trạng về quá trình tin học của khách hàng mà phần mềm chúng ta nhắm tới. trong đó hiện trạng về nghiệp vụ là quan trọng nhất mục tiêu của giai đoạn này là phải hiểu rõ được qui trình nghiệp vụ của khách hàng như là có bao nhiêu quá trình nghiệp vụ, những nghiệp vụ đó họ làm như thế nào?….
2. Giai đoạn xác định yêu cầu.
Có 2 loại yêu cầu là yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.
Yêu cầu chức năng: đây là yêu cầu bất khả kháng mà khách hàng đưa ra cho bạn, nếu không có nó thì coi như bạn chết..
Cứ tưởng tượng là 23h55 tối nay bạn phải nộp bài đồ án cuối kỳ nếu không nộp coi như bạn rớt môn học này. mà giờ là 12h trưa bạn mới ngủ dậy[tối qua coi c1 khuya quá]. Trong khi đó chương trình của bạn chưa làm được gì cả thì công việc đầu tiên bạn nghĩ phải làm gì thì nó chính là các yêu cầu chức năng.
Yêu cầu phi chức năng là yêu cầu của hệ thống mà mình đưa ra,ví dụ như chức năng bảo mật thông tin, chức năng phân quyền người dùng, chức năng có thể đáp ứng yêu cầu của dữ liệu trong khoảng thời gian bao nhiêu….
Trong giai đoạn này là giai đoạn sông còn, vì yêu cầu là rất khó biết. giả sử bạn đang làm trang web cá nhân cho bạn, bạn đang trong giai đoạn phân tích yêu cầu cho trang web của chính bạn chắc rằng bạn sẽ không biết được yêu cầu của mình nó như thế nào, cho dù đưa ra được yêu cầu rồi thì bạn có chắc là ngày mai ngủ dậy nó vẫn còn là như vậy không?(vì bản chất của đề án hay yêu cầu là thay đổi). Vì vậy việc xác định yêu cầu đúng là rất quan trọng trong suốt quá trình làm phần mềm. thử tưởng tượng điều gì xảy ra nếu trong môn đồ họa máy tính thầy yêu cầu bạn làm chương trình vẽ con mèo, bạn mê ngủ sau đó về nhà bạn vẽ ra con khỉ thì chắc bạn biết điều gì đã xảy ra với mình rồi.hihi
3. Giai đoạn phân tích.
Trong giai đoạn này chúng ta sẽ phân tích các yêu cầu, và mô hình hóa chúng kết quả của quá trình này là cho ra một sơ đồ lớp đối tượng trong chương trình chúng ta.
4. Thiết kế
Giai đoạn này chúng ta sẽ thiết kế các thuật toán, và thiết kế mô hình dữ liệu nó cho ra một mô hình lớp và dữ liệu ở mức chi tiết.
5. Cài đặt
Phần này chúng ta sẽ chính thức bắt tay vào code.
6. Kiểm chứng
Bạn sẽ test chương trình của mình
7. Triển khai
Bạn sẽ mang chương trình của mình đi triển khai

0 comments: