Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

// // Leave a Comment

Tiện ích At Autobot

Giới thiệu
Autobot là một tiện ích miễn phí cho người sử dụng dễ dàng chia (cắt) tệp tin có dung lượng lớn làm nhiều phần tiện lợi cho việc lưu trữ, vận chuyển... hoặc ghép (nối) nhiều tệp tin lại với nhau thành một tệp duy nhất theo chuẩn chung với phần mở rộng là thứ tự các con số (chương trình có hỗ trợ phần mở rộng định dạng *.001, *.s01), một tiện ích khác khá thú vị của Autobot là cho phép đặt, đổi lại tên hàng loạt (một cách tự động) tính năng này cho phép thêm hoặc loại bỏ một số ký tự (được sắp xếp liền nhau) với các tùy chọn khác nhau
Chương trình có 3 tính năng được phần chia trong 2 tab: File Splitter và File Renaming
Giao diện chính của chương trình
 1. Ghép nối:

 2. Đây là tính năng mặc định trong tab điều khiển thứ nhất, để có thể ghép nối được các tệp mà bạn đã cắt ra từ trước, các thao tác thực hiện như sau:
  1. Chọn đến tệp tin (*.001 hoặc *.s01) để chuẩn bị cho việc ghép nối
  2. Chọn thư mục lưu trữ hoặc để mặc định khi chọn đến tập tin
  3. Tùy chọn xóa sẽ xóa các tập tin sau khi hoàn tất
  4. Có hỗ trợ kéo thả trực tiếp tập tin vào giao diện làm việc

 1. Chia cắt

 2. - Thao tác tương tự như phần ghép nối, ở đây ta có thêm 2 tùy chọn khác là kích thước của tệp tin sau khi được cắt ra

  1. Tùy chọn chia thành (?) phần bằng nhau sẽ tạo ra (?) phần có kích thước giống nhau, mặc định là 3 phần bạn nhau, bạn có thể tùy chỉnh các thông số này
  2. Tùy chọn áp đặt kích thước, tùy chọn này sẽ tạo mỗi phần có kích thước như nhau do người sử dụng chọn, phần cuối cùng thường kích thước nhỏ hơn, kích thước mặc định là 100 Mega bytes bạn có thể tùy chỉnh thông số này
  3. Có hỗ trợ kéo thả trực tiếp tập tin vào giao diện làm việc 

 3. Đổi tên tập tin hàng loạt

 4. Việc mà tính năng này được gắn vào Autobot là do khi bạn tải xuống các album nhạc chẳng hạn (ví dụ) do người upload muốn ghi thông tin công lao của họ lên đó, các bạn biết ơn họ nhưng cứ giữ thông tin bản quyền đó thì thật là khó chịu, đối với số lượng lớn thì việc loại bỏ thật là khó khăn (become crazy). Ngược lại bạn cũng thêm một đoạn văn bản vào tên của mỗi tệp một cách tự động và hàng loạt (tạo bản quyền giống như dưới đây :D) với một số tùy chọn.

  Để thêm hoặc loại bỏ một chuỗi văn bản, bạn nhập nó vào ô Mẫu chuỗi ký tự, đây là ô thông tin mà chương trình sẽ lấy nó để xử lý.
  1. Tùy chọn thêm mẫu chuỗi ký tự vào tên tập tin
   1.  
   Các tùy chọn khác là bạn chèn nó vào đâu (trước hoặc sau tên của mỗi tệp), Lưu ý với tùy chọn đặt mẫu chuỗi ký tự làm tên mới của tập tin, với thao tác này bạn không thể hoàn tác.

  2. Tùy chọn loại bỏ mẫu chuỗi ký tự có trong tên của tập tin
    Với tùy chọn con là loại bỏ tất cả các ký tự là con số có trong tập tin.

  3. Tùy chọn chung của task đổi tên tập tin

  4. - Áp đặt cho tất cả các tập tin có trong thư mục con
   - Chỉ áp đặt cho các phần mở rộng tôi chọn: Tại đây bạn sẽ chọn các phần mở rộng mà bạn chỉ muốn áp đặt cho các phần mở rộng này, mỗi đuôi mở rộng được phân biệt bởi dấu cách (space bar) nếu có nhiều phần mở rộng.
   Ví dụ: mp3 avi jpg txt
   Autobot
   Tương ứng với cú pháp trên là chỉ áp đặt cho các tệp tin có phần mở rộng là *.mp3, *.avi, *.jpg, *.txt
   * Lưu ý: Nếu cú pháp như sau (có dấu chấm '.' đằng trước mp3) như vậy chương trình sẽ áp đặt cho tệp tin có phần mở rộng là *..mp3 (hai dấu chấm cho phần mở rộng)
   Ví dụ: .mp3 hay *.mp3


  5. Một ví vụ về nhiệm vụ đổi tên tệp tin hàng loạt

  6. - Các thông số cài đặt như sau
   + Thư mục đích được chọn là: E:\Sample Pictures
   + Mẫu ký tự được đưa vào là: Amazing National
   // (mẫu ký tự này được đưa vào với một khoảng trắng (space bar) ở cuối
   + Với các tùy chọn như sau:

   • Thêm mẫu chuỗi ký tự vào đằng trước tên mỗi tập tin
   • Áp đặt cho tất cả các tập tin con có trong thư mục con
   • Đặt mẫu chuỗi ký tự đưa vào làm tên của mỗi tập tin
   • Chỉ áp đặt cho các phần mở rộng tôi chọn (jpg)
   • Kết quả thực hiện ta được như sau
   Chúc bạn vui vẻ với chương trình này!
   Mời các bạn download về dùng thử tại địa chỉ:
   http://www.mediafire.com/download.php?jm1hnmr2uym

   // Lưu ý: Chương trình cần có .NET Framework 2.0 hoặc 3.5 hỗ trợ

0 comments: