Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

// // Leave a Comment

Thông báo mở lớp các chương trình hỗ trợ sinh viên học tập!

Xin g.thiệu tới các bạn sinh viên và các anh chị đã đi làm rồi, hiện tại nhóm sinh viên BKIndex Group đã, đang và tiếp tục mở lớp các chương trình học tập hỗ trợ sinh viên ở các mảng kiến thức:


- Kỹ năng học tập và làm việc trên môi trường mạng (INT),
- Sử dụng Word, Excel, Power Point
- Lập trình C căn bản (Basic C),
- Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (Advanced C),
- Lập trình C#.Net, lập trình Web, cơ sở dữ liệu,
- ...Những ai quan tâm đến chương trình, hoặc thật sự muốn tham gia khóa học thì tìm hiểu chi tiết tại đường link dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp với mình (đề nghị không spam nhé):

- Email: vunb@bkindex.com
- Đt: 01683.957.367
- Yahoo: baovu_bk37

Link để đăng ký học: http://bkindex.com/elearning/reg/DangKy.php

Khóa lập trình NET:
http://bkindex.com/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=293

Khóa lập trình Web:
http://bkindex.com/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=294

Khóa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao:
http://bkindex.com/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=305

Khóa lập trình C cơ bản:
http://bkindex.com/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=295

Khóa Word:
http://bkindex.com/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=302

Khóa kĩ năng học tập và làm việc trên môi trường mạng:
http://bkindex.com/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=296

Chúc bạn khỏe mạnh, thành công trong học tập và công việc!

0 comments: