Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

// // Leave a Comment

CÁC PHÍM TẮT TRONG PHOTOSHOP


1. NHÓM PHÍM F


F1 : help
F2 : cut
F3 : copy
F4 : paste
F5 : pallete brush
F6 : pallete màu
F7 : pallete layer
F8 : pallete info
F9 : pallete action

2. NHÓM PHÍM CHỨC NĂNG


TAB : tắt/mở các pallete
SHIFT + TAB : tắt/mở các pallete trừ pallete tool
CTRL + SPACEBAR : phóng to
ALT + SPACEBAR : thu nhỏ
ALT + DELETE : tô màu foreground
CTRL + DELETE : tô màu background
CTRL + SHIFT + N : tạo layer mới hiện hộp thoại
CTRL + SHIFT + ALT + N : tạo layer mới không hiện hộp thoại
CTRL + Click vào layer trong bảng layer : tạo vùng chọn xung quanh layer
CTRL + ALT + D hoặc SHIFT + F6 : tạo Feather
CTRL + I : nghịch đảo màu
CTRL + L : mở bảng Level
CTRL + M : mở bảng Curver
CTRL + B : mở bảng Color balance
SHIFT + F7 hoặc CTRL + SHIFT + I : nghịch đảo vùng chọn
ALT + I + I : xem thông số file hiện hành
/ : khóa layer
SPACEBAR + rê chuột : di chuyển vùng ảnh qua lại
F (nhấn nhiều lần) : hiện thị khung làm việc ở các chế độ khác nhau
CTRL + J : sao chép layer
CTRL + E : merge layer hiện hành với layer đừng phía dưới
CTRL + SHIFT + E : merge tất cả các layer đang có
CTRL + ] : đẩy layer hiện hành lên một cấp
CTRL + [ : đẩy layer hiện hành xuống một cấp
ALT + ] : chọn layer hiện hành lần lượt từ dưới lên trên
ALT + [ : chọn layer hiện hành lần lượt từ trên xuống dưới
SHIFT + dấu cộng ( + ) : chọn chế độ Blend mode lần lượt từ trên xuống dười
SHIFT + dấu trừ ( - ) : chọn chế độ Blend mode lần lượt từ dưới lên trên
ALT + double click vào layer background : đổi layer background thành layer 0
Double click vào vùng trống : mở 1 file có sẵn
CTRL + double click vào vùng trống : tạo 1 fle mới
Nhập số bất kỳ : thay đổi chế độ mờ đục Opacity
D : trở lại màu mặc định đen/trắng
X : nghịch đảo 2 màu background và foreground
CTRL + R : mở thước đo
CTRL + F : thực hiện hiệu ứng thêm một lần nũa
CTRL + ALT + F : thực hiện lại hiệu ứng một lần nữa nhưng hiện thị hộp thoại để thay đổi thông số
CTRL + > (dấu lớn hơn) : tăng size chữ (đã chọn toàn bộ nội dung text bằng công cụ text)
CTRL + < (dấu nhỏ hơn) : giảm size chữ (đã chọn toàn bộ nội dung text bằng công cụ text)
CTRL + W : đóng file đang mở Các dấu mũi tên : di chuyển vùng chọn sang 1 pixel
SHIFT + Các dấu mũi tên : di chuyển vùng chọn sang 10 pixel
CTRL + Z : undo duy nhất 1 lần
CTRL + ALT + Z : undo nhiều lần
CTRL + SHIFT + Z : redo nhiêu lần
CTRL + U : mở bảng Hue/Saturation
CTRL + SHIFT + U : đổi thành màu trắng đen
CTRL + ENTER : biến 1 đường path thành vùng chọn
CTRL + T : thay đổi kích thước layer ở những chế độ khác nhau
ALT+ S + T : thay đổi kích thước vùng chọn ở các chế độ khác nhau
Dấu ] : tăng size các công cụ tô
Dấu [ : giảm size các công cụ tô …………………………

3. NHÓM PHÍM CÔNG CỤ:

Các bạn để ý các công cụ nào có hình tam giác nhỏ nằm ở phía góc phải bên dưới, như vậy là còn một số công cụ nằm ở bên trong nữa. Để chuyển đổi qua lại các công cụ trong cùng một nhóm, ta giữ SHIFT + nhấn phím tắt của các công cụ nhiều lần hoặc giữ ALT + Click chuột vào công cụ nhiều lần (nhớ là không buông SHIFT hoặc ALT).

Nhóm phím tạo vùng chọn: khi ở trong các phím tạo vùng chọn, các bạn giữ SHIFT để tăng thêm vùng chọn, giữ ALT để giảm bớt vùng chọn, ALT + SHIFT lấy vùng giao nhau giữa 2 vùng chọn.


R - Blur Tool (Công cụ làm mờ)
E - Eraser Tool (Bút xóa)
T - Horizontal Type Tool (Gõ chữ theo chiều dọc)
Y - History Brush Tool (Tiến trình vẽ)
U - Line Tool (kẻ đường thẳng)
I - Measure Tool
O - Sponge Tool
P - Pen Tool (bút vẽ)
A - Direct Select Tool
W - Magic Wand Tool
S - Clone Stamp Tool (Con dấu, rất hữu dụng khi phục chế ảnh)
G- Gradient Stamp Tool (Đổ màu)
H - Hand Tool (Bàn tay, dùng để di chuyển ảnh)
J - Healing Stamp Tool
K - Slice Stamp Tool
Z - Zoom Stamp Tool (Phóng to thu nhỏ)
C - Crop Stamp Tool
V - Move Tool (Công cụ di chuyển lớp)
B - Brush Tool (Bút lông)
N - Notes Tool (ghi chú)
L - Polygonal Lasso Tool (Tạo vùng lựa chọn tự do)
M - Rectangular Marquee Tool (Lựa chọn 1 vùng trên ảnh)

0 comments: