Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

// // Leave a Comment

Cài đặt PHP trên Windows 7

Trước tiên bạn phải có trình biên dịch php, bạn vào trang PHP: Downloads sau đó tải xuống nội dung mới nhất, nên tải xuốn bản đóng gói. Phiên bản tại thời điểm này có tên PHP 5.2.13.zip package. Bạn tiến hành giải nén ra một thư mục nào đó (chẳng hạn là C:\php5) tại thư mục này bạn đổi tên php.ini-recommended thành php.ini mở nó bằng notepad và thay đổi các thông số sau:

cgi.force_redirect = 0, cgi.fix_pathinfo = 1, fastcgi.impersonate = 1

Đây là giá trị để php làm việc với IIS.
Gán địa chỉ thư mục "C:\php5\ext\" tại dòng extension_dir thành extension_dir = "C:\php5\ext"
Copy php.ini vừa có được vào thư mục "C:\Windows".
Copy file php5ts.dll vào thư mục "C:\Windows\System32".

Bây giờ là lúc bạn cài đặt trên IIS. Phiên bản cấu hình từ phiên bản "Bussiness" trở lên của Windows 7. Mở Control Panel/Programs/Turn Windows Features on or off. Tích vào các mục chọn như hình dưới đây.

w7php1.png

Khởi động IIS Management Consolse, truy cập nhanh bằng lệnh inetmgr tại hộp thoại search của Windows.
Đó, click chọn tới nút Default Web Site/Handler Mappings và click đúp lên nó.

W7php2.png

Tại của sổ mới hiện ra click phải chuột chọn Add Module Mapping. Và điền các thông số như hình dưới đây.

w7php3.png

Nếu bạn không tìm thấy FastCgiModule, có thể là bạn quên tích chọn vào nút CGI khi cài đặt IIS. Nếu sẵn sàng có nó thì đóng của sổ lại bằng cách click OK. Bạn cần xác nhận rằng chính bạn tạo ra ứng dụng FastCGI này. Click yes.

W7php4

Cuối cùng, việc bạn cần làm bây giờ là tạo gia ứng dụng php của mình. Cài đặt mã php và đặt nó vào thư mục gốc của IIS site.
// Chú ý là mặc định nó được đặt tại "C:\Inetpub\wwwroot\". Bạn cũng có thể thay đổi được đường dẫn này và tạo ra các thư mục ảo cho mình.
Chúc các bạn thành công.
w7php5

0 comments: